4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal
 

Dorota Michułka

Instytut Filologii Polskiej  Uniwersytet Wrocławski
dr hab., kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; jest polonistką i historykiem; zajmuje się historią literatury, literaturą dla dzieci, kształceniem literacko- kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej; w latach 2000- 2005 pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia);  przebywała na stypendiach w Holandii (Department of Social Science Leiden) i USA (University of Minnesota); autorka  dwóch monografii [ostatnia Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej – dawniej i dziś (2013)], 130 artykułów w tym ok. 20  opublikowanych za granicą; z-ca – redaktora naczelnego międzynarodowego  czasopisma „Filoteknos. Children’s Literature - Cultural Mediation – Anthropology of Childhood”; od 15 lat - członek Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Literaturą dla Dzieci (IRSCL, International Society Research on Childrens Literature). 

 

Organizator

Obsługa Kongresu