4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

11 czerwca - 09:30 - 11:00 - PANEL

Tytuł: Slawistyki a promocja literatury polskiej​

Do debaty o polonistyce zagranicznej zapraszamy szacowne grono profesorów, wykładowców, nauczycieli i tłumaczy literatury polskiej za granicą, a zatem znawców i ambasadorów naszej kultury w świecie. Chcemy oddać głos Przyjaciołom, wsłuchać się w Państwa głosy, poznać Wasz punkt widzenia, Wasze problemy związane z nauczaniem o Polsce i Wasze propozycje promocji polskiego języka, polskiej historii i polskiej sztuki w różnych krajach. Instytut Książki rozszerza swoją działalność, poza wsparciem finansowym zamierza aktywnie uczestniczyć w ruchu na rzecz popularyzacji polskiej kultury zagranicą, chciałby służyć pomocą materialną, intelektualną, instytucjonalną, aby poprzez literaturę  budować „polską markę” na wszystkich kontynentach. Spodziewamy się zatem, że od zagranicznych polonistów dowiemy się, czego od nas oczekują, jak moglibyśmy wesprzeć ich pracę, jakie formy współdziałania dadzą najlepsze rezultaty w budowaniu pozycji studiów polskich na zagranicznych uniwersytetach. Chcemy poznać nie tylko warunki waszej pracy i wyrazić nasze dla niej uznanie, lecz również wykorzystać wasze doświadczenia w naszej działalności. Jakiego sojusznika spodziewa się polski polonista zagranicą od polskiej instytucji kultury? Planujemy wstępną dyskusję panelową, a następnie szeroką debatę, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

/prowadzi
 

Artur Grabowski (Art Grabov)

poeta, dramatopisarz, eseista, prozaik, twórca teatralny, autor przekładów. Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; tam też obronił doktorat na podstawie rozprawy o nowoczesnej wersyfikacji (Wiersz –forma i sens, Kraków 1999) oraz uzyskał habilitację na podstawie książki z zakresu komparatystyki (Herbert-Hermes. Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta, Kraków 2013). Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ; zajmuje się literaturą XX wieku, komparatystyką, teorią literatury i teatru oraz filozofią. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej wykładał na uniwersytetach amerykańskich w Chicago, Seattle i Buffalo. Jest autorem dramatów opublikowanych w tomach Do trzech razy sztuka (Kraków 1999) i Trzy, cztery – tragedia! (Kraków 2015) oraz innych wystawianych we Włoszech, Chorwacji, Francji i w Polsce. Opublikował ponadto książki eseistyczne: Klatka z widokiem (Kraków 2004) i Uzmysłowienia (Kraków 2010) oraz tomy wierszy: Z didaskaliów (Kraków 1991), Pojedynek (Warszawa 1998), Ziemny początek (Kraków 2000), Szary człowiek (2007), Jaśnienie (Sopot 2011), tłumaczył poezję z języka angielskiego (Amiri Baraka, Syndrom Syzyfa, Katowice 2010) i włoskiego oraz książkę o tańcu współczesnym (Sally Banes, Terpsychora w tenisówkach, Kraków 2013). Jest współredaktorem serii Dramat polski. Reaktywacja (IBL PAN), oraz Nasze dramaty (Księgarnia Akademicka). Prowadził warsztaty teatralne w Rzymie, Chicago, Paryżu, Delhi i Łodzi oraz dramaturgiczne w SLA w Krakowie.

Organizator

Obsługa Kongresu