4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

09 czerwca - 14:00 - 15:15​ - Warsztaty I​

Tytuł: Klasyka żywa

Warsztat „Klasyka żywa” podzielimy na dwie części: prezentację i dyskusję. Część pierwsza poświęcona będzie prezentacji różnorodnych nurtów prozy i dramatu polskiego XX wieku, w szczególności zaś przyjrzymy się marginalizowanym wartościom literackim obecnym w utworach spoza ścisłego kanonu „szkolnego”. Część drugą poświęcimy na dyskusję o nowoczesności w literaturze polskiej oraz o oryginalności polskiej propozycji literackiej w środowisku literatur europejskich. W kontekście żywych, a wciąż nie dość obecnych w świadomości niepolskojęzycznych odbiorców, dzieł prozy i dramatu zastanowimy się nad możliwością odświeżenia obrazu polskiej kultury zagranicą, nad szansą odsłonięcia jej swoistego, niezrelatywizowanego oblicza, nad aktualnością proponowanych przez polskich pisarzy tematów i estetyk, jakich domaga się debata ideowa, tocząca się obecnie w różnych krajach. Mam nadzieję, że uda nam się przełamać stereotyp rozumienia polskiej nowoczesności jako nurtu wyłącznie konfrontacyjnego wobec tradycyjnie rozumianej „polskości”, a tym samym uczynić z polskiej literatury XX stulecia uniwersalnie wartościową propozycję intelektualną dla czytelników na świecie. Od Państwa z kolei, naszych najwierniejszych czytelników, chcielibyśmy dowiedzieć się, czym polska literatura może wzbudzić ciekawość waszych rodaków... Do udziału w warsztacie zachęcam przede wszystkim tłumaczy z tych języków, w których nowoczesna literatura polska nie jest dostatecznie reprezentowana w przekładach. Mam nadzieję, że konfrontacja doświadczeń tłumaczy i znawców naszej literatury z bliższej i dalszej okolicy otworzy nam oczy na nieoczywiste.

/prowadzi
 

Artur Grabowski (Art Grabov)

poeta, dramatopisarz, eseista, prozaik, twórca teatralny, autor przekładów. Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; tam też obronił doktorat na podstawie rozprawy o nowoczesnej wersyfikacji (Wiersz –forma i sens, Kraków 1999) oraz uzyskał habilitację na podstawie książki z zakresu komparatystyki (Herbert-Hermes. Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta, Kraków 2013). Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ; zajmuje się literaturą XX wieku, komparatystyką, teorią literatury i teatru oraz filozofią. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej wykładał na uniwersytetach amerykańskich w Chicago, Seattle i Buffalo. Jest autorem dramatów opublikowanych w tomach Do trzech razy sztuka (Kraków 1999) i Trzy, cztery – tragedia! (Kraków 2015) oraz innych wystawianych we Włoszech, Chorwacji, Francji i w Polsce. Opublikował ponadto książki eseistyczne: Klatka z widokiem (Kraków 2004) i Uzmysłowienia (Kraków 2010) oraz tomy wierszy: Z didaskaliów (Kraków 1991), Pojedynek (Warszawa 1998), Ziemny początek (Kraków 2000), Szary człowiek (2007), Jaśnienie (Sopot 2011), tłumaczył poezję z języka angielskiego (Amiri Baraka, Syndrom Syzyfa, Katowice 2010) i włoskiego oraz książkę o tańcu współczesnym (Sally Banes, Terpsychora w tenisówkach, Kraków 2013). Jest współredaktorem serii Dramat polski. Reaktywacja (IBL PAN), oraz Nasze dramaty (Księgarnia Akademicka). Prowadził warsztaty teatralne w Rzymie, Chicago, Paryżu, Delhi i Łodzi oraz dramaturgiczne w SLA w Krakowie.

Organizator

Obsługa Kongresu