4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

09 czerwca - 15:45 - 17:00 - Warsztaty II

Tytuł: Najciekawsze zjawiska poetyckie ostatnich lat.

1. Trzy spojrzenia na poezję polską:
    - po 1989 roku: po upadku komunizmu/socjalizmu, po upadku tzw. centrali;
    - po śmierci: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, ks. Jana Twardowskiego i Tadeusza Różewicza;
    - po tzw. pokoleniu „bruLionu”

2. Siła oddziaływania największych indywidualności:
    - Julii Hartwig, Urszuli Kozioł, Krystyny Miłobędzkiej, Jarosława Marka Rymkiewicza;
    - poetów z pokolenia Nowej Fali i szerzej generacji 1968 roku: Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Juliana Kornhausera, a także Krzysztofa Karaska, Bohdana Zadury, Bogusława Kierca;
    - poetów z tzw. pokolenia Nowych Roczników, w tzw. młodszych braci Nowej Fali, m.in. Jana Polkowskiego, Antoniego Pawlaka, Bronisława Pawlaka, Krzysztofa Lisowskiego, Romana Chojnackiego;
    - poetów z tzw. pokolenia „bruLionu”, po rozpadzie generacyjnej wspólnoty: Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Koehlera, Jacka Podsiadły, Marcina Barana;

3. Upadek optyki historycznoliterackiej według której przemiany literatury polskiej to walka pokoleń;

4. Wyznania osobiste:
    - jako redaktora działu poetyckiego „Twórczości” (od 1996), najstarszego polskiego czasopisma literackiego i krytyka związanego z tym miesięcznikiem od 1983 roku;
    - jako redaktora naczelnego wydawnictwa „Czytelnik (w latach 2005-2012)
    - jako dziennikarza „Rzeczpospolitej”, a także współpracownika innych gazet, tygodników i miesięczników;
    - jako jurora nagród literackich: m. st. Warszawy, im. Cypriana Kamila Norwida, a także Orfeusza, a także wieloletniego członka jury im. Kazimiery Iłłakowiczówny przyznawanej za najlepszy poetycki książkowy debiut roku;
    - jako poety…

/prowadzi
 

Janusz Drzewucki

(urodzony w 1958 roku w Kruszwicy) – poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dziennikarz, m.in. „Rzeczpospolitej” (1993-2005). W latach 2005-2012 był redaktorem naczelnym wydawnictwa „Czytelnik”. Od 1996 roku redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej. 
Za zbiór wierszy „Ulica Reformacka” (1988) uhonorowany został Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Autor tomów poezji: „Starożytny język” (1989), „Podróż na południe” (1995) „Światło września” (1998), „Wiersze wybrane” (2010), „Dwanaście dni” (2013) oraz książek krytycznoliterackich: „Chaos i konwencja” (1988), „Smaki słowa”(1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie” (2004), „Stan skupienia” (2014), „Charakter pisma” (2015) oraz dziennika „Życie w biegu” (2015).
Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) i Stanisława Piętaka (1991) w dziedzinie krytyki literackiej, a ponadto Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989), XVIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1995). W roku 2014 otrzymał Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida, a także Symboliczną Nagrodę Ryszarda Milczewskiego Bruna.
Ostatnio wydał zbiór wierszy „Rzeki Portugalii” i książkę eseistyczną o poezji „Środek ciężkości”, a ponadto we własnym opracowaniu tom Tadeusza Różewicza „Wiersze i poematy z «Twórczości» (1946-2005)”.
Przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Uprawia biegi długodystansowe, w tym maraton.

Organizator

Obsługa Kongresu