4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

09 czerwca - 15:45 - 17:00 - Warsztaty II

Tytuł: Współczesny dramat polski

Warsztaty zostaną poświęcone prezentacji polskiej dramaturgii współczesnej. Przedstawię główne nurty polskiego dramatu najnowszego, omówię twórczość wybijających się autorów, scharakteryzuję najważniejsze dzieła. Podstawą prezentacji będzie dwutomowa antologia „Transformacja. Dramat polski po 1989 roku” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, www.polskidramat.pl), sztuki publikowane w miesięczniku „Dialog” oraz teksty zebrane w archiwum Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (dostępne na stronie www.gnd.art.pl). Szczególną uwagę poświęcimy autorom najmłodszej generacji, debiutującym w ciągu ostatnich pięciu lat. Podczas warsztatów zaprezentuję fragmenty spektakli telewizyjnych zrealizowanych na podstawie wybranych sztuk (seria „Teatroteka”, dostępna na stronie https://vod.pl/oteatr-teatroteka). 

/prowadzi
 

Jacek Kopciński

dr hab., historyk literatury, krytyk teatralny, dramatolog, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002). Napisał także podręcznik do nauki literatury XX wieku Przeszłość to dziś, szereg rozpraw i szkiców drukowanych w pracach zbiorowych i czasopismach oraz kilka scenariuszy filmów dokumentalnych. Jest autorem antologii Transformacja. Dramat polski po 1989 roku (2012), w której zaprezentował i omówił dramaturgię lat 90. XX wieku (wkrótce ukaże się drugi tom antologii poświęcony polskiej dramaturgii XXI wieku). Jest także współredaktorem naukowym serii „Dramat polski. Reaktywacja”, w której ukazują się dzieła polskich dramatopisarzy współczesnych w nowym, krytycznym opracowaniu. Od 1990 pracuje w Instytucie Badań Literackich, gdzie obecnie kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym, od 2001 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Badań nad Teatrem i Filmem. Wykłada także w Akademii Teatralnej w Warszawie i w Kolegium „Artes Liberales” UW. Od 2008 roku jest członkiem kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Publikuje w „Teatrze”, „Tekstach Drugich” i „Dialogu”. Mieszka w Warszawie.

Organizator

Obsługa Kongresu