4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

10 czerwca - 11:30 - 13:00 - Warsztaty IV

Tytuł: Bez wyjścia? O zagubieniu aksjologicznym  bohaterów  dziecięcych  i młodzieżowych lektur​.

Usytuowany pomiędzy dziennikarstwem a literaturą reportaż literacki zyskuje w ostatnich latach szerokie grono czytelników, poszukujących w książkach aktualnych informacji na temat ważnych wydarzeń, a jednocześnie doceniających wysublimowaną formę i styl prasowej wypowiedzi. Niniejsza propozycja zajęć warsztatowych ma na celu przedstawienie najistotniejszych książek reporterskich ostatnich lat, wśród których znajdują się zarówno reportaże autorów uznawanych współcześnie za mistrzów gatunku, jak i teksty reporterów aspirujących do miejsca na dziennikarskim Parnasie. W trakcie zajęć przyjrzymy się przemianom, które zaszły na przestrzeni lat w poetyce gatunku, coraz śmielej wkraczającego na obszar tradycyjnie zarezerwowany dla literatury. W tym kontekścieWspółczesna literatura dziecięca i młodzieżowa wypracowała nowy typ bohatera społeczeństwa konsumpcyjnego - zagubionego aksjologicznie przedstawiciela „Pokolenia Nikt”. Nastąpił koniec „szczodrego dawcy uśmiechów i słonecznych spojrzeń” (J. Kowalczykówna o bohaterach w twórczości Kornela Makuszyńskiego), zarażonych szczęściem i radością, koniec optymizmu w literaturze dla dzieci i śmierć „złotego pędraka” (Szaleństwa panny Ewy)
Proza młodzieżowa przełomu XX i XXI wieku, nazywana literaturą wrażliwości antropologicznej, literaturą inicjacji, kreując obrazy niełatwej rzeczywistości otaczającej dzieci „netgeneracji” (określenie Grzegorza Leszczyńskiego), w labiryncie wartości, postaw, wyborów, wzorów postępowania, egzystencjalnych pytań, na które samotnie trzeba szukać odpowiedzi:
1/. dopuszcza wzorce niejednoznacznie moralnie i ukazuje etyczną złożoność świata; 
2/. nie formułuje jasnych prawd i klarownych point, lecz prowokuje do refleksji i dyskusji; 
3/. poddaje pod rozwagę także złe przykłady i dyskusyjne moralnie zachowania;
4/. daje więcej możliwości wspólnego formułowania wniosków dotyczących indywidualnych zachowań i kontrowersyjnych charakterów.
Spośród bogatego zestawu współczesnych literackich tekstów dla młodzieży, promujących zasadę „gry w wartości”, „poszukiwania straconego ładu i siebie”, eksponujących temat spotkania z sobą i z Innym - wybierzemy do interpretacji i dyskusji m.in. książki Ewy Przybylskiej, Barbary Kosmowskiej, Marty Fox, Anny Onichimowskiej i Katarzyny Ryrych.

/prowadzi
 

Dorota Michułka

Instytut Filologii Polskiej  Uniwersytet Wrocławski
dr hab., kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; jest polonistką i historykiem; zajmuje się historią literatury, literaturą dla dzieci, kształceniem literacko- kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej; w latach 2000- 2005 pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia);  przebywała na stypendiach w Holandii (Department of Social Science Leiden) i USA (University of Minnesota); autorka  dwóch monografii [ostatnia Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej – dawniej i dziś (2013)], 130 artykułów w tym ok. 20  opublikowanych za granicą; z-ca – redaktora naczelnego międzynarodowego  czasopisma „Filoteknos. Children’s Literature - Cultural Mediation – Anthropology of Childhood”; od 15 lat - członek Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Literaturą dla Dzieci (IRSCL, International Society Research on Childrens Literature).


 

Organizator

Obsługa Kongresu