4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

10 czerwca - 11:30 - 13:00 - Warsztaty IV

Tytuł panelu: Duchowość a literatura. Doświadczenia polskie.

Celem warsztatu jest zapoznanie jego uczestników ze specyfiką i oryginalnością polskich literackich ujęć doświadczenia duchowego, w tym doświadczenia religijnego na tle zjawisk kulturowych, związanych z procesami laicyzacyjnymi. Zaprezentowany materiał literacki ukaże z jednej strony napięcia pomiędzy kulturą religią i kulturą laicką, z drugiej zaś te, które są  obecne wewnątrz kultury religijnej, m.in, takie które rozgrywają się  pomiędzy duchowością indywidualną i wspólnotową oraz religijnością statyczną i dynamiczną. Przedmiotem porządkującego oglądu będą wiersze, powieści oraz eseje tworzone poprzez polskich pisarzy po drugiej wojnie światowej.

/prowadzi
 

Wojciech Kudyba

pisarz, prof. nadzw. w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor kilku monografii o poezji współczesnej – Rana która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, (Lublin 2007); Wiersze wobec Innego, (Sopot 2012); Generacja źle obecna, (Sopot 2014) – a także licznych artykułów naukowych. Członek Komisji Etyki Słowa przy RJP PAN oraz rady programowej czasopism „Topos” i „Reiligious and Sacred Poetry”. Opublikował sześć tomów wierszy oraz powieść „Nazywam się Majdan”.

Organizator

Obsługa Kongresu