4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

10 czerwca - 09:30 - 11:00 - Warsztaty III

Tytuł: Esej współczesny.

Tematem spotkania uczynimy sytuację polskiego eseju na początku XXI wieku, a punktem wyjścia będzie przygotowywana obecnie nowa antologia polskiej eseistyki. Spróbujemy przedstawić znaczenie „polskiej szkoły eseju”, miejsce eseju na tle innych gatunków literackich, takich jak reportaż, felieton, szkic krytycznoliteracki, recenzja. Zastanowimy się nad perspektywami eseistyki w warunkach ekspansji nowych mediów i kryzysu tradycyjnej prasy literackiej. Zaprezentujemy również dokonania tych eseistów, którzy z rozmaitych powodów nie zostali dostrzeżeni, a ich książki (często wartościowe, a nawet wybitne) znalazły się w cieniu innych, niekiedy przecenianych pozycji.   

/prowadzi
 

Jan Tomkowski

eseista, prozaik, historyk literatury, badacz idei. Profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad trzydziestu książek, poświęconych głównie literaturze XIX i XX wieku. Opublikował m.in. zbiory esejów Juliusz Verne – tajemnicza wyspa? (1987, 2005), Mistyka i herezja (1993, 2006), Dom chińskiego mędrca (2000), Zamieszkać w Bibliotece (2004, 2007), Don Juan we mgle (2005), Ciemne skrzydła Ikara (2009), Moja historia eseju (2013), monografie: Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej (1984), Mój pozytywizm (1993), Pokolenie Gombrowicza (2001), Wojna książek (2013), syntezy: Literatura polska (1993, 13 wydań), Literatura powszechna (1995), Dzieje myśli (1997, wznowione jako Historia myśli 2002), podręczniki: Młoda Polska (2001), Dzieje literatury powszechnej (2008), szkice: Mistyczny świat Williama Blakeʼa (1993), Dwadzieścia lat z literaturą. 1977-1996 (1998), Secesja (2008), Szkice młodopolskie (2016), eseje autobiograficzne Klasztor Maulbronn (2010), Nie ma Pauliny (2012), Judasz z ulicy Iglastej (2012), powieści Ragadon (1985), Opowieści Szeherezady (1989), Czarny elementarz (2014) . Redaktor Słownika pisarzy polskich (2002) oraz zbioru Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim (2005).

Organizator

Obsługa Kongresu